Disclaimer

De Ladyhoeve c.q. familie Romviel stelt het zeer op prijs dat u ge´nteresseerd bent in onze fokkerij en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt gehouden, zijn wijzigingen op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Deze website bevat externe links. Deze links zijn met de meeste zorg geselecteerd en/of beoordeeld. Echter, de Ladyhoeve c.q. familie Romviel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites. Voorafgaand aan de plaatsing van deze links op de site van de Ladyhoeve c.q. familie Romviel is toestemming gevraagd.
Verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten teksten, afbeeldingen of informatie in welke vorm dan ook, komen toe aan de Ladyhoeve c.q. familie Romviel. De informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Lidwine Romviel.