Achtergrond Ladyhoeve
De huidige fokkerij van de Ladyhoeve begint bij de familie Romviel met de aanschaf van Nilady. Deze merrie werd als veulen gekocht bij Dirk Berghegen in Wamel. Op dit adres stond in de jaren 1958-1966 en 1971-1977 de legendarische Ulex ter dekking, de grootvader van Nilady.
Zowel de moeder als grootmoeder waren toentertijd nog in Wamel aanwezig. De grootmoeder had Berghegen aangeschaft bij een barones (Freule Baronesse van Sytzema) in Brummen.
Nilady is afkomstig van fokfamilie 417, waarvan de stammoeder Annie XV (V. Zwingli) is. Zij was als hulpveulenboekmerrie in het NSTg geregistreerd.
De bekendste nazaat van deze stam komt uit Nilady's grootmoeder Zilady (L'Invasion x Magistraat): het internationale dressuurpaard Devereaux (Wagenaar x Epigoon). In 1994 werd de ruin tijdens de Wereldruiterspelen in Den Haag onder de Amerikaan Robert Dover achtste in de kür op muziek en in het eindklassement individueel vijfde. In 1996 deed Devereaux mee aan de Olympische Spelen in Atlanta met de Ierse Heike Holstein. In 1999 kwam Devereaux op stal in Staffordshire (Engeland), waar hij door Gillian Davison nog werd uitgebracht in de nationale en internationale sport op Grand Prix-niveau.

Fokkerij-overzicht Nilady voor 1984 Nilady is op 22-jarige leeftijd overleden en heeft veertien veulens gehad. Zij heeft gezorgd voor een stam die zowel in de sport als op exterieurkeuringen hoog scoort. De fokkerij van de Ladyhoeve kan zonder twijfel als een veelzijdige fokkerij worden bestempeld.
Dit is in een aantal shows van de Ladyhoeve ook gedemonstreerd.

Er is met stammoeder Nilady bewust gefokt in alle drie de fokrichtingen: Gelders paard, tuigpaard en rijpaard. En in alle drie de richtingen zijn er succesvolle fokprodukten.
Een van de hoogtepunten was dan ook de toekenning door het KWPN-stamboek van de titel "Fokker van het Jaar" in 2002.
In 1996 ging overigens de penning voor de meest interessante fokmerrie met veulen van de Stichting Zeldame Huisdierrassen op de Dag van het Gelders Paard in Hengelo naar de familie Romviel.

Irak was voor de begin jaren '70 een moderne Gelderse hengst. Een van de voorwaarden bij de aankoop van Nilady was, dat met het paard naar de keuring werd gegaan en dat gebeurde ook. Daarmee was gelijk de smaak van exterieurkeuringen te pakken, want vele nakomelingen werden ter keuring gebracht.
Fokkerij-overzicht Nilady 1984-1990
Indertijd is de keuze zeer bewust op een Gelders paard gevallen. Niet alleen om verder in de tuigpaardrichting te kunnen fokken, getuige de keuze in de eerste jaren voor Amor als vaderdier.
Uit de allereerste nakomeling van Amor, Silady, zijn later diverse succesvolle dressuurpaarden voortgekomen.

Vervolgens werd een aantal malen gekozen voor tuigpaardhengsten. Er kwamen drie nakomelingen van Natuur, een hengst van Rentheer en een merrie van Renovo.
Fokkerij-overzicht Nilady 1990-1991 In de tuigpaardrichting heeft vooral kleindochter Dilady II (V.Statuur) uit Vilady (V.Natuur) faam gemaakt.

Na twee merries van Statuur werd voor rijpaardhengsten gekozen: Zebulon en Cantor en niet te vergeten Eusebio.
Laatstgenoemde hengst bracht Jilady en Kilady. Beide merries zorgden voor naam een faam zowel zelf als hun nakomelingen.

Fokkerij-overzicht Nilady 1992
In vier overzichten, verdeeld in nakomelingen voor 1984, van 1984 tot 1990, 1990-1991 en 1992 is de complete nafok van Nilady op de Ladyhoeve opgenomen.
Alle gekozen vaderdieren en de nakomelingen van de Ladyhoeve staan in het overzicht via de vaderlijnen.
Exterieurkeuringen
Uit Nilady zijn direct en indirect zeven merries in twee fokrichtingen gefokt en vier veulens die naar de nationale kampioenschappen (voorheen de UTV en FSF in Utrecht en later de KWPN-Paardendagen met FSP-kampioenschappen in Ermelo):
- Vilady (V. Natuur) - TP
in 1983 naar de UTV (4e plaats)
- - Dilady II (V. Statuur) - TP
in 1991 naar de UTV
in 1994 naar de UTV (4e plaats) voor de concourswagen
in 1995 naar de UTV (1e plaats) voor de concourswagen
- - - Ilady (V. Waterman) - TP

- Cilady (V. Statuur) - GP
in 1990 naar de UTV (5e plaats)
- - Jilady, (V. Goudsmid) - GP
in 1994 naar de UTV (7e plaats)
in 1998 naar de KWPN-Paardendagen (3e plaats)
- - Rilady, (V. Jonker) - GP
in 2001 naar de KWPN-Paardendagen (8e plaats)

- Jilady (V. Eusebio) - GP
in 1994 naar de UTV (1e plaats)
in 1995 naar de UTV (2e plaats)
in 1997 naar de UTV (2e plaats)
in 1998 naar de KWPN-Paardendagen (2e plaats)
- - Olivier (V. Elegant) - GP
in 1996 naar de FSF-kampioenschappen (1e plaats in de finale)
- - Silady (V. Lorton) - GP
in 1999 naar de FSP-kampioenschappen (4e plaats in de finale)

uit Kilady (V. Eusebio)
- - Revolutie (V. Lorton) - GP
in 1998 naar de FSP-kampioenschappen (4e plaats in de finale)
- - Wilady (V. Hamlet) - GP
in 2003 naar de FSP-kampioenschappen (5e plaats)

Penning SZH
Sinds 1995 stelt de Stichting Zeldzame Huisdierrassen een penning ter beschikking, die op de Dag van het Gelders Paard in Hengelo Gld. wordt uitgereikt. naar site SZH Deze penning wordt beschikbaar gesteld voor de meest interessante fokmerrie met veulen. In 1996 ging deze penning naar de familie Romviel. Jilady werd dat jaar kampioene van de vier- t/m zevenjarige ster- en keurmerries, na een jaar eerder al te zijn aangewezen als beste van een grote groep driejarigen. Het hengstveulen Olivier dat zij aan de voet had werd kampioen van de hengstveulens. En om de victorie compleet te maken: Jilady won later op de dag ook nog eens het Algemeen Dagkampioenschap.
Fokker van het Jaar
vergroting oorkonde De familie Romviel kreeg in 2002 de titel Fokker van het Jaar toegekend.
Tijdens de KWPN-dagen in Ermelo werden Tini en Agnes Romviel op zaterdag 24 augustus 2002 hiervoor gehuldigd.
Deze huldiging vond plaats tijdens een showblok dat met een aantal paarden door de Ladyhoeve werd gegeven.
Precies dertig jaar nadat zij met Nilady met de Gelderse fokkerij begonnen zijn. Alle paarden van de Ladyfokkerij hebben deze merrie in hun pedigree. En alle successen zijn dus vanuit één merrie behaald, wat uniek is.
-> Lees ook "Romviel Gelders Fokker van het Jaar".
De titel "Fokker van het Jaar" wordt één keer per jaar toegekend aan een KWPN-fokker, die zich qua fokkerijresultaten zeer nadrukkelijk onderscheiden heeft. Maar het gaat bij de toekenning van de prijs zeker niet alleen om het aantal successen. Van doorslaggevend belang is de wijze waarop de Fokker van het Jaar het KWPN-fokdoel in praktijk heeft weten te brengen. Dit betekent dat het streven naar prestatie op het hoogste niveau in harmonie gebracht moet zijn met het streven naar een functioneel en aansprekend exterieur, een prettig en werkwillig karakter en een solide constitutie. De beste fokker is immers de fokker die het één niet los kan zien van het ander, omdat alle aspecten van het KWPN-fokdoel elkaar in de populatie ondersteunen.
De titel "Fokker van het Jaar" is een oeuvre-prijs, maar actuele gebeurtenissen kunnen een goede aanleiding zijn om iemand de prijs toe te kennen.
Shows Ladyfokkerij
De Ladyhoeve heeft een aantal malen showblokjes gegeven. De eerste grote show was in 2001 tijdens de Gelderse Hengstenshow in Ermelo met een zestal paarden uit de Ladyfokkerij.
Neem voor een foto-impressie van bovenstaande show een kijkje in het fotoboek Show 2001. Er zijn tevens over de show diverse artikelen verschenen, die zijn opgenomen op de linkpagina.
Een jaar later werd een showblok verzorgd tijdens de huldiging tot "Fokker van het Jaar".
In 2004 werd wederom een showblokje verzorgd tijdens de Gelderse Hengstenshow in Ermelo. Met Kilady als afvaardiging van de Ladyfokkerij werd een fakkelshow gegeven.
Neem voor een foto-impressie van bovenstaande show een kijkje in het fotoboek Show 2004.
In 2005 was de officiële uitreiking van het predikaat "Erkend Fokcentrum" voor de Ladyhoeve aanleiding om de (stal)deuren open te zetten en een open middag te organiseren. Daarbij werd het publiek uitgenodigd om op het speciaal daarvoor opgezette presentatieterrein naar een show met alle paarden van de Ladyhoeve te kijken. In de pers was zowel vooraf als naderhand aandacht hiervoor (zie de artikelen die hierover zijn verschenen). Neem voor een foto-impressie van deze dag een kijkje in het fotoboek van de open dag.
Huidige stand van zaken
Nog altijd geldt dat alle paarden van de Ladyhoeve, direct of indirect, uit stammoeder Nilady komen.
Momenteel zijn de volgende paarden in eigendom van de Ladyhoeve:
- - Zilady, V. Flemmingh, 2004, merrie
In de fotoboeken treft u een foto-impressie van de gehele Ladyfokkerij aan, van Nilady tot en met de laatste aanwinsten.
terug naar het achtergrondmenu